Z Biblią na lesnych ścieżkach – zawilec i zmartwychwstanie

Zawilec jest zwiastunem odradzającej się po zimie przyrody. A zwiastunem czego jest wielkanoc? Czy chodzi tylko o wielkanocno-zabobonne wierzenia o cyklicznie odradzającym się życiu?

Zapraszam na leśny spacer z Biblią – na RUMBLE i na YouTube.

Sergiusz Borecki