Duchowe rdestowce

Czy nie zdarza nam się, że zmagamy się z przeciwnikiem, który jest jak wszechobecna, ogarniająca nas z każdej strony połać zielonych macek, zarastających centymetr po centymetrze nasze życie?

To duchowe rdestowce!

Ap. Paweł, przypominając nam o wolności w Chrystusie, wypowiada niebanalne słowa: „Wszystko mi wolno, ale…” No właśnie – „…ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić„. (1 List do Koryntian 6,12 – https://tiny.pl/wm3dz)

Zapraszam na kolejny spacer „Z Biblią na leśnych ścieżkach” na Rumble oraz na Youtube.

Zapraszamy też do komentarzy na naszym profilu na MeWe!