Projekt En-Gedi Źródła

En-Gedi źródła to strona zawierająca biblijne rozważania i wykłady oraz nagrania wideo

Czym jest projekt Źródła En-Gedi?

En-Gedi Źródła to jedno z programowych przedsięwzięć Fundacji En-Gedi. W ramach tego działania propagujemy wiedzę Biblijną niezależnie od jakiejkolwiek organizacji kościelnej i denominacyjnej teologii. Nasze przekonania mieszczą się co prawda w szeroko pojętym ewangelikaliźmie, a osoby związane z Fundacją są członkami lokalnych zborów, jednak Słowo Boże przedkładamy nad jakąkolwiek, choćby tysiącletnie utartą kościelną doktrynę. Dlatego nie znajdzie się tutaj fundamentalnych nauk protestanckich, katolickich, baptystycznych, zielonoświątkowych, czy jakichkolwiek innych – dla nas fundamentalne to biblijne, a zatem takie, które wypływają bezpośrednio z Biblii, jako uznanego źródła wiary i poznania spraw duchowych.

En-Gedi to oaza na Pustyni Judzkiej, tuż nad Morzem Martwym – miejsce schronienia i odpoczynku, znane już od czasów starotestamentowych, w którym życiodajne źródła świeżej wody umożliwiają roślinom, zwierzętom i ludziom istnienie, a także schronienie. En-Gedi to także nazwa Fundacji, która kanał ten prowadzi. A dlaczego „źródła”? Biblia jest dla nas źródłem wiary, mądrości i mocy płynącej z natchnienia Ducha Bożego. Źródła En-Gedi – to kanał, na którym korzystamy ze źródła Słowa Bożego bez wyznaniowych zależności, bez tradycyjnego uwiązania, bez religijnego monopolu. To źródło jest dla każdego. Biblia to źródło życiodajnej Prawdy.

Dlatego właśnie zarówno program ten, jak i kanały wideo na naszych profilach noszą nazwę ŹRÓDŁA EN-GEDI. W naszych przekonaniach i poszukiwaniach uciekamy się bowiem do źródła jakim jest Słowo Boże oraz do jego Autora, szukając zrozumienia pod natchnieniem Ducha Świętego. Mamy świadomość, że nie jesteśmy w tym jedyni i odosobnieni, ale że stanowimy część stale rosnącego ruchu w łonie chrześcijaństwa, który ma silne pragnienie powrotu do ŹRÓDŁA.

Właśnie uruchomiliśmy nasze kanały En-Gedi Źródła na platformach:

Jest już sporo materiału (nieco ponad 120 nagrań), ale zanim znajdzie się on na tych kanałach i zapełni je, musi zostać obrobiony i odpowiednio przygotowany. Nie zniechęcaj się zatem niewielką ilością nagrań, ale wesprzyj nas modlitwą i zajrzyj za kilka dni – zasubskrybuj i odwiedzaj regularnie. Dzięki Bożej pomocy będzie tam coraz więcej rozważań i wykładów zarówno Biblijnych jak i o innej tematyce.

Zapraszamy też do odwiedzania profilu Fundacji na platformie MeWe – nowoczesnym, bezpiecznym i nie stosującym poprawnej politycznie cenzury medium społecznościowym. Spotkasz tam także wielu chrześcijan z całego świata.

 

En-Gedi źródła - biblijne wykłady i rozważania

 

 

Pozdrawiamy w Panu Jezusie –

zespół Fundacji En-Gedi